Hirigintza eta Garapen lan taldea

Herriaren etorkizuneko diseinuaz eta garapenaz erabagiak hartzeko gunea da. Baita egunerokotasunean arlo honekiko sortzen diran arazoei erantzuteko gunea be.

Aktak

Batzarretako dokumentazioa