Ongizate Zerbitzua

Ongizate Zerbitzua Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren bidez gestionatzen da.

Zerbitzua honela labur daiteke:

Agertzen diren arazoen aurrean gestio puntualak: hirugarren adina, osasun mentala, familia desegituratuak, e.a.

Talde mailako lana, batez ere hirugarren adineko elkarteekin.

Etxebizitza Zerbitzua.

Gizarte bazterkeriaren aurkako legea: Lege honek bi atal dauzka:

  • Gizarteratzeko Gutxieneko diru sarrera.
  • Gizarte-beharrizan larrietarako laguntzak.

Harremanetarako

Tel: 94 684 29 63
Faxa: 94 684 44 22

Gizarte Laguntzailearen E-maila:
gizarte1.amoroto@bizkaia.org
Administrari Laguntzailea E-maila:
ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org

  • Lea Ibarra amankomunazgoa