Herri Batzarrak

Lan taldeetaz gain, gutxienez urtean behin herri batzarra egingo da eta beharrizana balego sarriago. Bertan edozeinek parte hartu ahal izango dau, boto eskubideagaz. Herri batzarrean quoruma 30 laguneko litzateke eta erabakiorra izateko bozken 2/3.

Aktak

Batzarretako dokumentazioa